• SGMW Neerijnen

  Op 19 en 20 juli SGMW Neerijnen 2024. 

  Updates en informatie over deze wedstrijd vindt u op deze site, facebook van menvereniging Waal en Linge en op Hoefnet. 

 • Wat is een SGMW

  SGMW een samengestelde menwedstrijd…….

  Een wedstrijd bestaat uit drie proeven: een dressuurproef, vaardigheidsproef en een marathon. De marathon bestaat uit twee trajecten waaronder een hindernistraject: een echte publiekstrekker. Vooral waterhindernissen zorgen voor veel spektakel. Samengestelde menwedstrijden zijn ingedeeld in klassen L(licht), M(midden) en Z(zwaar).

   

 • DRESSUUR: de dressuurproef wordt verreden in een ring van 80 x 40 meter en duurt ongeveer 7 minuten. De proef bestaat uit meerdere onderdelen die door juryleden worden beoordeeld.De dressuur is bedoeld om de rust, regelmaat van de gangen, harmonie, de houding en beweging van het paard te beoordelen. Ook worden de deelnemers beoordeeld op juistheid van de hulpen, hanteren van leidsels en zweep, houding op de bok en nauwkeurigheid van de figuren en overgangen. Algemene indruk en presentatie, uiterlijke verzorging van de menner en groom, netheid, geschiktheid, uniformiteit en conditie van paard, tuig en rijtuig, harmonie tussen paard en menner.

 • VAARDIGHEID: is bedoeld om de gehoorzaamheid en de soepelheid van de paarden te toetsen, alsmede de behendigheid en het vakmanschap van de menner. Het parcours mag maximaal 800 meter lang zijn en bestaat uit verschillende doorgangen, maximaal 20. Deze doorgangen worden gemarkeerd met oranje kegels waarop een bal ligt. De afstand tussen de kegels wordt bepaald naar gelang de spoorbreedte van het rijtuig waaraan 20-30cm wordt toegevoegd. Er wordt een toegestane tijd van te voren vastgesteld en bekend gemaakt aan de deelnemers.

  Wanneer een deelnemer één of meerdere ballen afwerpt of de toegestane tijd overschrijdt, krijgt men daarvoor strafpunten.

 •  MARATHON: het zwaarste en meest spectaculaire onderdeel van de samengestelde menwedstrijd is de marathon. Dit geldt zowel voor de dieren als voor de menner en groom. Dit onderdeel heeft een lengte van ongeveer 15 km en is verdeeld in twee trajecten van verschillende afstanden en snelheden. De deelnemers starten met het A-traject, een wegtraject van ongeveer 6 á 7 km. De deelnemer moet finishen tussen een minimale en maximale toegestane tijd. Hierna hebben de spannen een verplichte rustpauze van 10 minuten. Het B-traject kan bestaan uit 6, 7 of 8 hindernissen, afhankelijk van niveau van de menner. Een hindernis bestaat uit maximaal zes poorten van A t/m F, die gemarkeerd zijn met rood (aan de rechterkant van de poort) en wit (aan de linkerkant van de poort). De deelnemer dient de juiste alfabetische volgorde van de poorten aan te houden. In de hindernissen zijn verzwaarde reglementen van toepassing. Bij overtreding van deze reglementen kan men extra strafpunten oplopen. Hierbij moet gedacht worden aan: afrijden van losse elementen in een hindernis, beide voeten van de groom op de grond, menner op de grond, herstelde of niet hersteld parcoursfout, omslaan van het rijtuig.

  Voor de start van de marathon worden alle pony’s en paarden gecontroleerd door een dierenarts, dit gebeurd na het A-traject voor de tweede keer en aan het einde, na het B-traject, voor de laatste keer. Controles bestaan uit ademhaling, hartslag en kreupelheid.