Lid worden?

Als je lid wilt worden van de Menvereniging Waal & Linge kun je jezelf aanmelden bij het secretariaat van de vereniging.

Menvereniging Waal & Linge kent de volgende lidmaatschappen:

  • Instructieleden
  • Activiteitenleden
  • Actieve donateurs

Instructieleden
De instructieleden kunnen wekelijks op donderdagavond aan de menlessen deelnemen en krijgen les van twee instructeurs die om de week les geven. De menlessen worden gegeven in Manege De Harten Hoeve in Deil. In overleg met het bestuur wordt een lid ingedeeld in één van de vier lessen. Een nieuw instructielid wordt bij de KNHS als lid aangemeld, je ontvangt dan automatisch het blad Paard & Sport. Startkaarthouders zijn verplicht een abonnement op Paard en Sport te nemen (1 per gezin) en voor de overige leden is het abonnement facultatief. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren via het secretariaat.

Onze lessen worden gegeven op de donderdagavond door Henk van Versendaal en René Schuiling. En op dinsdagavond door René Schuiling en Wilma Meulendijk. Onze instructeurs geven om de week les in manege de Hartenhoeve.

Activiteitenleden
De activiteitenleden zijn lid van de KNHS en kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert. Als een lid een startkaart wil aanvragen en niet wil deelnemen aan de menlessen kan hij activiteitenlid worden. Dit lid betaald dan de contributie van een activiteitenlid en de kosten voor de startkaart en startcoupons worden door de vereniging doorberekend aan het lid. Een startkaart aanvragen kan bij het wedstrijdsecretariaat.

Activiteitenleden
De activiteitenleden zijn lid van de KNHS en kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert. Als een lid een startkaart wil aanvragen en niet wil deelnemen aan de menlessen kan hij activiteitenlid worden. Dit lid betaald dan de contributie van een activiteitenlid en de kosten voor de startkaart en startcoupons worden door de vereniging doorberekend aan het lid. Een startkaart aanvragen kan bij het wedstrijdsecretariaat.

Actieve donateurs
De actieve donateurs steunen de vereniging en kunnen deelnemen aan de activiteiten. Zij zijn geen lid van de KNHS.

De contributie wordt jaarlijks na de ledenvergadering in rekening gebracht. De kosten van het KNHS-lidmaatschap, abonnement op Paard & Sport en een startkaart worden jaarlijks op de contributienota doorberekend aan de leden.

Het lidmaatschap kan op elk moment starten en kan per kalenderjaar worden opgezegd. Opzegging van lidmaatschap voor een aankomend jaar moet gebeuren vóór 1 november van het huidige jaar. Opzeggingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat.