Leden info

Menvereniging Waal & Linge kent de volgende lidmaatschappen:

  • Instructieleden
  • Activiteitenleden
  • Actieve donateurs

Instructieleden
De instructieleden kunnen wekelijks op donderdagavond aan de menlessen deelnemen en krijgen les van twee instructeurs die om de week les geven. De menlessen worden gegeven in Manege De Harten Hoeve in Deil. In overleg met het bestuur wordt een lid ingedeeld in één van de vier lessen. Een nieuw instructie lid wordt bij de KNHS als lid aangemeld, je ontvangt dan automatisch het blad Paard & Sport. Startkaarthouders zijn verplicht een abonnement op Paard en Sport te nemen (1 per gezin) en voor de overige leden is het abonnement facultatief.

Activiteitenleden
Als een lid een startkaart wil aanvragen en niet wil deelnemen aan de menlessen kan hij activiteitenlid worden. De activiteitenleden zijn lid van de KNHS en kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert. Dit lid betaald dan de contributie van een activiteitenlid en de kosten voor de startkaart en startcoupons worden door de vereniging doorberekend aan het lid. Startkaarten dienen zelf aangevraagd te worden bij de KNHS.

Actieve donateurs
De actieve donateurs steunen de vereniging en kunnen deelnemen aan de activiteiten.

De contributie wordt jaarlijks na de ledenvergadering in rekening gebracht. De kosten van het KNHS-lidmaatschap, abonnement op Paard & Sport en een startkaart worden jaarlijks op de contributienota doorberekend aan de leden.

Lid worden van Menvereniging Waal & Linge? Leuk, we begroeten je graag! Een lidmaatschap kan op elk moment starten en kan per kalenderjaar worden opgezegd. Stuur een mailtje naar bestuurwaalenlinge@gmail.com met de volgende gegevens: 

  • Naam, achternaam
  • Adres
  • Mailadres
  • Geboortedatum
  • Welk lidmaatschap
  • Relatienummer van de KNHS (indien je deze al hebt)
  • Telefoonnummer

Opzeggen lidmaatschap
Jammer dat je je lidmaatschap wilt opzeggen. Opzegging van lidmaatschap voor een aankomend jaar moet gebeuren vóór 1 november van het huidige jaar. Opzeggingen kunnen schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan het secretariaat (bestuurwaalenline@gmail.com) en deze moet per mail bevestigd worden. Startkaarten dienen zelf opgezegd te worden bij de KNHS.

Uitkomen voor Menvereniging Waal & Linge
Ben je bij meerdere verenigingen KNHS-lid, maar wil je voor onze vereniging uitkomen op KNHS wedstrijden? Dan kan je dit via de onderstaande link doorgeven of wijzigingen: Overstapservice – KNHS