In memoriam… Bert van den Hater

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerd lid

Bert van den Hater

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Marian, (klein) kinderen en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Deil, 6 december 2021